Catalogue A4: Bìa Couche 150gsm- Ruột Couche 150gsm - Ngang

31,600199,200

Bảng giá sản phẩm theo số lượng

Số lượng102050100
12 trang100,50066,00042,00031,600
16 trang106,80073,20048,50037,200
20 trang120,00084,00055,70043,200
24 trang128,40091,20061,20048,500
28 Trang138,00099,00061,20054,000
32 trang150,000108,00073,50060,000
36 trang156,000114,00073,50066,000
40 trang165,600120,00084,80071,200
44 trang180,000128,40091,20078,000
48 trang183,600135,60096,00083,200
52 trang193,200144,000103,20089,400
56 trang199,200150,000108,50095,000

Chọn đặc điểm sản phẩm

Số trang

Số lượng Xóa

Giá:
Số lượng:
Mã: N/A Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Bảng báo giá

Số lượng102050100
12 trang100,50066,00042,00031,600
16 trang106,80073,20048,50037,200
20 trang120,00084,00055,70043,200
24 trang128,40091,20061,20048,500
28 Trang138,00099,00061,20054,000
32 trang150,000108,00073,50060,000
36 trang156,000114,00073,50066,000
40 trang165,600120,00084,80071,200
44 trang180,000128,40091,20078,000
48 trang183,600135,60096,00083,200
52 trang193,200144,000103,20089,400
56 trang199,200150,000108,50095,000

NV Kinh doanhTiến - 0971 99 40 50

Báo giá(028) 3600 2495

Hotline0987 59 68 79