Catalogue A5: Bìa Couche 300gsm - Ruột C150gsm

17,600114,000

Bảng giá sản phẩm theo số lượng

Số lượng102050100
12 trang66,00040,80024,00017,600
16 trang68,40034,20027,20019,900
20 trang75,60049,80030,00022,900
24 trang81,60053,40033,00025,700
28 Trang85,20057,00036,50028,700
32 trang90,00060,60039,00031,500
36 trang93,60056,40042,00034,300
40 trang99,60067,80045,00037,500
44 trang103,20070,20048,00040,500
48 trang108,00074,40051,00043,500
52 trang111,60077,40054,00046,500
56 trang114,00079,80057,00046,200

Chọn đặc điểm sản phẩm

Số trang

Số lượng Xóa

Giá:
Số lượng:
Mã: N/A Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Bảng báo giá

Số lượng102050100
12 trang66,00040,80024,00017,600
16 trang68,40034,20027,20019,900
20 trang75,60049,80030,00022,900
24 trang81,60053,40033,00025,700
28 Trang85,20057,00036,50028,700
32 trang90,00060,60039,00031,500
36 trang93,60056,40042,00034,300
40 trang99,60067,80045,00037,500
44 trang103,20070,20048,00040,500
48 trang108,00074,40051,00043,500
52 trang111,60077,40054,00046,500
56 trang114,00079,80057,00046,200

NV Kinh doanhTiến - 0971 99 40 50

Báo giá(028) 3600 2495

Hotline0987 59 68 79