Cuốn xuất nhập hàng hóa, hóa đơn bán lẻ giấy carbonless 49gsm khổ dài in màu